Yleiskaavatiedote

Tervehdys arvoisa vantaalainen,

Kaupunginhallitus päätti 6.4. yleiskaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville ja linjasi, että vuorovaikutus jatkuu tilanteesta johtuen 18.6. asti. Olemme viime viikot tiiviisti valmistelleet nähtävilläoloa, mikä alkaa nyt keskiviikkona 22.4. Kuulutukset julkaistaan tiivistetysti HBL ja HS + laajemmin Vantaan sanomissa. Lisäksi yleiskaavasta lähtee jakeluun mediatiedote.

Kaikki aineisto on koottuna yleiskaavan nettisivuille https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020 ja lisäksi karttoihin voi tutustua karttapalvelimessa https://kartta.vantaa.fi/, mistä löytyy myös luonnos ja voimassa oleva vertailupariksi. Lisäksi yleiskaavaan voi tutustua Vantaa infoissa, joista on auki Myyrmäki ja Tikkurila. Asukaslehteen 9.5. on tehty neljän sivun juttu, missä on myös kaavakartta.

Asukastilaisuuksia emme voi nyt järjestää, mutta olemme nauhoittaneet nettisivuille (osallistuvavantaa.fi) yleiskaavan esittelyt kolmeksi videoksi: yleisesitys suomeksi ja ruotsiksi sekä kooste muutoksista. Videoiden yhteydessä on paikka mihin voi jättää kysymyksiä, joihin vastaamme päivittäin. Kysymyksiä voi lähettää yleiskaava@vantaa.fi Lisäksi päivystämme puhelimien ääressä ma-ke klo 9.-11.00 juhannusviikolle asti.

Mari Siivola, (yleinen, työpaikka-alueet), 040 336 0159
Virpi Mamia (yleinen, asuminen), 050 302 9244
Jonna Kurittu, (yleinen, palvelut), 050 302 9346
Eeva-Maria Niemi, (kauppa), 050 302 9412
Antonina Myllymäki, (tekninen verkosto), 040 758 6275
Laura Muukka, (maisema, kulttuuriympäristö, virkistys), 050 302 9396
Paula Kankkunen, (luonto), 050 302 3992
Stenroth Joonas, (liikenne), 050 302 9278 (huom! 3.6. asti)
Virallisen muistutuksen yleiskaavasta voi jättää sähköpostilla tai kirjeenä kirjaamoon. Yleiskaavasta voi muistutuksen jättää myös webropol -palvelun kautta. Linkki ja yhteystiedot ovat kuulutuksessa, asukaslehdessä ja nettisivuilla. Muistutuksiin kirjoitetaan vastaukset, mikäli muistuttaja niin haluaa.

Mikäli vuorovaikutus ja vaikutusten arviointien päivitykset eivät tuota merkittäviä muutoksia ehdotukseen, on se tarkoitus valmistella syksyllä hyväksyttäväksi. Työ tehdään yleiskaavatoimikunnan ohjauksessa. Mikäli muutoksia tulee, niin yleiskaavasta laaditaan uusi ehdotus. Hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Ystävällisin terveisin,

Mari Siivola
yleiskaavapäällikkö

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Yleiskaavoitus
Asematie 7
PL 1870, 01030 Vantaan kaupunki

puh. 040 336 0159
mari.siivola@vantaa.fi

 

Tämä tiedote on lisätty Hakunila-seuran sivuille seuran omasta toimesta.